Jak to začalo

Z komunit obchodníků k sociálním automatickým platformám

Sociální obchodování je někdy též definováno jako rozhodování o investici na základě sociálních ukazatelů. Tedy podle informací jak obchodují jiní obchodníci. Samotné sociální obchodní sítě umožňují takové informace používat ihned online. Původní myšlenka sdílení informací při obchodování vznikla po rozšíření sociální sítě MySpace a později Facebook, kdy jednotlivé komunity sdíleli svoje aktuální obchodní pozice a tím se navzájem ovlivňovali. Každý z aktérů si stanovil své preferované obchodní strategie a uvedl trh, na kterém chce obchodovat, zda se bude jednat o akcie, měnové páry (Forex) či komodity nebo index. Následně se prostřednictvím online sítě spojil s dalšími podobně smýšlejícími obchodníky z celého světa. Postupně se tento přístup podařil implementovat do platforem jednotlivých brokerů a vznikl social trading v podobě jaké jej známe v současnosti.

Obchodníci v sociálních obchodních sítích mohou sdílet své názory na trhy či jednotlivé obchody s ostatními stejně jednoduše jako můžete měnit svůj stav na Facebooku. To co je obrovskou sílou těchto sítí, je že dokážou integrovat v reálném čase reálné obchodní příkazy všech obchodníků připojených k síti. To znamená, že kdykoli nějaký obchodník zadá na svém sociálním obchodním účtu pokyn a realizuje obchod s nějakým instrumentem nebo chcete-li obchodním nástrojem, tyto informace jsou automaticky sdíleny prostřednictvím platformy jeho social trading brokera přímo v dané obchodní síti. Kdykoliv tedy může v obchodní platformě vidět nákupní či prodejní náladu všech obchodníků zapojených do této sociální obchodní sítě.