Investiční nástroje a social trading

Obchodovat můžete prostřednictvím brokerů s obchodními nástroji: akcie, měny, indexy a komodity (CFD).

  • Akcie - je cenný papír majetkového charakteru, který stvrzuje vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti. Držitel akcie je akcionář. Držení akcie přináší akcionáři určitá práva k dané společnosti - obvykle jistý podíl na rozhodování a hospodářských výsledcích.
  • Forex (měny) - trhy cizích měn jsou trhy relativními. To znamená, že měny existují pouze ve vztahu jedné k druhé. Mezi nejznámější měnové páry patří: euro/americký dolar (EUR/USD), britská libra/americký dolar (GBP/USD) a americký dolar/japonský jen (USD/JPY). Forex (Foreign Exchange) je mimoburzovní trh kde se měny obchodují.
  • Index - je ukazatelem vývoje předmětného trhu jako celku, tvoří jej obvykle vybraná skupina např. akcií viz. Dow Jones Industrial Average (DJIA) nebo Standard & Poor's (S&P). Index slouží ke sledování vývoje trhu v čase.
  • Komodita - je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě. Dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné. Jedná se o homogenní produkty, které můžou být obchodovány za jednotnou cenu na globálních trzích. (Ropa, Zlato, Pšenice atd.)
  • CFD - jsou finanční deriváty, prostřednictvím kterých mohou investoři těžit z nárůstu (long) či poklesu (short) cen podkladových finančních instrumentů a často se používají ke spekulaci na tyto ceny.