Vydělávejte snáze kopírováním nejúspěšnějších obchodníků.

Social trading nebo česky "Sociální obchodování" je způsob využití webových aplikací jako jeden z hlavních zdrojů informací pro investiční rozhodování. Investor se snaží získávat prostřednictvím webových aplikací či sociálních sítí relevantní informace či postoji ostatních investorů zapojených do stejné sociální struktury. A následně tyto využívá k vlastnímu procesu obchodování určitých finančních nástrojů.


Social trading zavádí nový způsob, jak analyzovat finanční data tím, že poskytuje prostor porovnávat a kopírovat obchodní techniky a obchodní strategie jiných obchodníků či investorů. Investoři se obecně spoléhají na jednu ze třech hlavních skupin analyzování. Jedná se o Fundamentální, Technickou či Psychologickou analýzu. Social trading tyto analýzy doplňuje, ačkoliv nepochybně obchodníci stále pro své rozhodování používají výše uvedené zaběhnuté způsoby analýz, daří se jim tímto způsobem rozšiřovat a diverzifikovat jejich investiční rozhodování. Mohou následně použít v jejich vlastním investičním procesu sociálních ukazatelů jiných obchodníků prostřednictvím online platforem používajících sociální obchodní sítě. Tyto sociální obchodní sítě vytváří zejména brokerské firmy, i když je též můžeme řadit za určitou podkategorii online sociálních sítí.